Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

6169 ae8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
8648 897e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanybreath anybreath
4351 51cd
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoversensitive oversensitive
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive
6838 449b 500
gossip girl s2e18
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoversensitive oversensitive
0819 e618

April 20 2017

7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte vianothingiseverything nothingiseverything
5344 d237
Reposted frombluuu bluuu viaFiodor11 Fiodor11
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viamonam monam
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viapleassure pleassure
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapleassure pleassure
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
2933 e5ea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl